Evästeet verkkosivuillamme
Verkkosivumme käyttävät evästeitä selailumukavuuden parantamiseksi.
Jatkamalla verkkosivujemme selailua hyväksyt evästeiden käytön.

 
Lisätietoja
 • Testauslaite ominaisarvojen määrittämiseen ohutlevynmuovauksessa
 • Ohutlevynmuovaus (kuppivenytyskokeet) Erichsenin mukaan

Pullistimet

Näitä koneita (tyyppi BUP) käytetään ohutlevyn taipuisuuden testaamiseen ja arvioimiseen. Tyypillisiä testausmenetelmiä ja -standardeja ovat Erichsenin kuppivenytyskokeet (EN ISO 20482), syvävetokokeet (EN 1669), neliökuppikokeet, reiänlaajennuskokeet, rajamuovattavuuskäyräkoe ja pullistumakoe.

 • BUP-koestuskoneita on syvävetovoimaltaan viittä erilaista. Suurin syvävetovoima on joko 100, 200, 400, 600 tai 1000 kN.
 • Bajonettiliitosten ansiosta testaustyökalut voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
 • Sylinterin ja männän vähäinen kitka takaa täsmälliset mittatulostaltioinnit ja erinomaisen toistotarkkuuden.
 • Käytössä hyvin hiljainen, sillä moottori ja hydrauliikkapumppu ovat käynnissä vain koestuksen ajan.
 • Kompaktin rakenteen ansiosta helppo siirtää.
 • BUP-testauslaitteissa on iskutoiminto, joka mahdollistaa aihion puristamisen ja kupin vetämisen yhden työvaiheen aikana (BUP 200 -koestuskoneesta alkaen).
 • Toimintoon yhdistetty hydraulinen kupinirrotin helpottaa kuppien poistamista (BUP 200 -koestuskoneesta alkaen).
 • Kaikki toiminnot tapahtuvat hydraulisesti ja sähköisesti lomitettuina. Testaus ei ala ennen kuin kaikki suojalaitteet on kytketty.
 • Testaukseen kulkuun voi tehdä yksilöllisiä muutoksia, kuten muuttaa syvävetonopeutta ja levynpidätysvoimaa.
 • Tulokset on mahdollista arvioida ja tallentaa myös graafisesti vapaavalintaisella testXpert® -koestusohjelmistolla.

Ohutlevyn testausmenetelmät

Ohutlevynkoestus innovatiivisille materiaaleille

Ohutlevynmuovaus on metallintyöstön ja -jalostuksen perustekniikka ja yksi vanhimmista valmistustekniikoista. Innovointi on kuljetusteollisuuden, erityisesti autoteollisuuden, suuresti ohjaamaa. Kevytrakenteiden yleisnimikkeen alaisia ohutlevymateriaaleja koskevat vaatimukset ovat kasvaneet. Sen vuoksi on kehitetty erikoislujia ja ultraerikoislujia teräsmateriaaleja, joiden vähäisempi venyvyys ja suurempi takaisinjousto-ominaisuus puolestaan asettavat uusia haasteita muovausteknologialle ja prosessinohjaukselle.

Pullistimet toimivat apuna uusien metalliseosten ja uuden metallintyöstötekniikan kehittämisprosessissa ja myöhemmässä sarjatuotannossa. Zwick:n pullistimien etuja ovat joustavuus, yksittäisesti ohjattavat integroidut toiminnot, kuten alhaalla pitäminen, puristus, veto ja irrotus, sekä se, että välineiden vaihtaminen eri koestuksia varten on helppoa ja nopeaa.

Tyypillisiä ohutlevynmuovauksen käyttötarkoituksia ovat klassinen Erichsenin kuppivenytyskoe (EN ISO 20482), syvävetokoe (EN 1669) ja reiänlaajennuskokeet, joita käytetään entistä enemmän erittäin lujan teräksen koestamisessa.

Erityisen tärkeää on määrittää rajamuovattavuuskäyrä, jonka avulla tuotetaan koestuksessa tapahtuvia kriittisiä muodonmuutoksia kaksivaiheisessa kokeessa. Tämän jälkeen muodonmuutoksia verrataan todellisten komponenttien olemassa oleviin muodonmuutoksiin ja arvioidaan. Määritetty rajamuovattavuuskäyrä auttaa jo komponentin suunnitteluvaiheessa muotoilun optimoimisessa ja nopeuttaa täten kehitysprosessia. Pullistimen lisäksi nämä koestukset (ISO 12004) vaativat myös sopivan optisen arviointijärjestelmän.

Takaisinjousto-ominaisuudet määritetään yleensä asiakaskohtaisille näytteille. Myös yhdistämällä pullistimeen asiakaskohtaiset välineet koestukset sujuvat nopeasti ja helposti.


Yhteydenottopyyntö