Turvallinen tiedonvaihto minkä tahansa IT-järjestelmän kanssa

Tietojen automatisoitu tuonti ja vienti

testXpert III vähentää syöttövirheitä, lisää testaustoiminnan tehokkuutta, ja keskustelee saumattomasti erilaisten IT-järjestelmien kanssa automatisoitujen tuonti- ja vientitoimintojen avulla.

  • Kaikki testaukseen liittyvä data voidaan viedä nopeasti ja suoraan ERP-järjestelmiin, tietokantoihin tai ulkoisille laitteille.
  • Data voidaan viedä ohjelmaan, jota olet tottunut käyttämään datan analysointiin.
  • Testausraporttien mukauttaminen on tarvittaessa nopeaa — testXpert III vie kaikki tiedot automaattisesti, kun asetukset on kerran määritetty.
  • testXpert III synkronoi ulkoiset anturit ja mittausvahvistimet samanaikaisesti.

Lataukset

Tulostietojen valitseminen

testXpert III tarjoaa vakiomuotoisia tulosraportteja, mistä on etua erityisesti suoritettaessa standardinmukaisia kokeita. Kaikki tulokset voidaan mukauttaa yksilöllisten vaatimusten mukaisiksi ja Results Editor -option kanssa voit luoda niitä paljon erilaisia kuin haluat. Voit valita erityyppisiä tuloksia, kuten viitearvot, maksimi, minimi, keskiarvot, huippuarvot, gradientit ja ZIMT-komentosarjat. ZIMT mahdollistaa erilaisten monimutkaistenkin laskujen ja arviointimenetelmien määrittämisen vapaasti. Graafinen esitystapa auttaa helposti jäljittämään tulosten laskennan.

Raportit voidaan yksilöidä tarpeidesi ja vaatimuksiesi mukaisiksi

Tarvitsitpa vakiomuotoisia tai yksilöityjä raportteja, Report Editor tarjoaa lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Kaikki raporttiin tehdyt muutokset näkyvät heti esikatselussa. Testausohjelmaan voidaan määrittää ja tallentaa myös useita erilaisia raportteja.

Vientitoiminnot

testXpert III tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja tietojen vientiin. Parametrit, tulokset tai mittauskanavat voidaan viedä Excel- ja ASCII-tiedostoihin, tai ne voidaan viedä automaattisesti yrityksen tietokantaan. Export Editor mahdollistaa kaavioiden ja taulukoiden viemisen tavanomaisiin toimistosovelluksiin (esim. Office). Testausraportit voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kaikki testaustuloksiin liittyvät asiat voidaan käsitellä, tulostaa, lähettää, arkistoida, sekä tuoda ja viedä automaattisesti. Kun asetukset on kerran tehty, testXpert III suorittaa kaikki tuonti- ja vientitoiminnot automaattisesti.
Ylös