Testausjärjestelmän asettaminen ZwickRoell:in ainutlaatuisen työtilakonseptin avulla

Markkinoiden tarkin testausjärjestelmä

Ainutlaatuinen työtilakonsepti mahdollistaa tarkasti toistettavat testausolosuhteet ja tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen käyttäjälle ja testausjärjestelmälle. 

 • Kaikki testausjärjestelmään ja turvallisuuteen liittyvät tärkeät asetukset, kuten poikkipalkin sijainti, testaustyökalujen väliset etäisyydet ja anturien asetukset määritellään ennalta ja tallennetaan työtilaympäristönä.
 • Koeasetelma tarvitsee siis määritellä vain kerran tietylle kokoonpanolle, mikä varmistaa luotettavan ja turvallisen toiminnan.
 • Tallennettu työtilaympäristö tarkistaa liitetyt anturit automaattisesti. Testauksen voi aloittaa vasta, kun parametrit ovat vaatimusten mukaisia
 • Kuhunkin testausohjelmaan liitetään tietty työtilaympäristö.
 • Ennalta määritetyt työtilaympäristöt ladataan uudestaan automaattisesti koeasetelman muuttamisen jälkeen. Tämä mahdollistaa kokeiden suorittamisen identtisillä asetuksilla.
 • Käyttäjän ei tarvitse muuttaa asetuksia, kun työkaluja vaihdetaan. Oikea työtilaympäristö ladataan automaattisesti taustalla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pehmeää lopetusrajaa ei voida vahingossa asettaa väärin. 
 • Tämä varmistaa toistettavat testausolosuhteet ja parhaan mahdollisen turvallisuuden testausjärjestelmälle ja käyttäjälle.

testXpert III tietää aina MITEN, MISSÄ ja MILLÄ testata!

Lataukset

Testausalue

Jos koestuskoneessa on useita testausalueita, kukin työtilaympäristö yhdistetään tiettyyn testausalueeseen.

Poikkipalkin sijainti

Koestuskoneen poikkipalkin sijainti sekä ylempi ja alempi pehmeä lopetusraja tallennetaan kullekin työtilaympäristölle, mikä antaa lisäturvaa koneelle ja sen käyttäjälle. Poikkipalkki pysähtyy automaattisesti, kun se saavuttaa annetut arvot. Kun koestuskone laitetaan päälle, poikkipalkki liikkuu automaattisesti kyseisen työtilaympäristön mukaiselle aloituspaikalleen, jolloin testaus voidaan aloittaa heti. Kokeen jälkeen poikkipalkki siirtyy automaattisesti takaisin aloituspaikkaan. Yksilöllisesti säädettävä, nopea paluunopeus varmistaa, että seuraava koe voi alkaa viivästyksettä.

Testaustyökalujen välinen etäisyys

Ekstensometrin suojaamiseksi käytetään ylimääräisiä suoja-asetuksia

 • Tällä estetään esimerkiksi ekstensometrin anturinvarren mekaaninen vaurioituminen kiinnittimen takia tai sen seurauksena, että hauras näyte vaurioituu liian suuren paineen vuoksi.
 • Testausohjelmisto varoittaa käyttäjää, kun clip-on -ekstensometri täytyy irrottaa nopeasti vetokokeen aikana.

Anturien määrittäminen

Voit asettaa voimarajat koko testausjärjestelmälle anturien asettamisen yhteydessä. Looginen voimaraja esimerkiksi 5 kN maksimivoiman (Fmax) koestuskoneelle jossa on samansuuruinen voima-anturi olisi Fmax 5 kN. Jos kiinnitettyjen testaustyökalujen tai kiinnittimien sallittu maksimikuormitus on kuitenkin 2,5 kN, kone antaa varoituksen ja pysähtyy ennen Fmax 2,5 kN saavuttamista. Tällä varmistetaan, että heikon lenkki on aina suojattu ylikuormitukselta. 

Lisäksi testXpert III antaa yleiskuvan voima-anturin tilasta. 

Määritettyjen anturien tarkistaminen

 • Järjestelmän kokoonpanon tallentaminen: Kaikki testausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvät asetukset, kuten voimarajat ja poikkipalkin sijainti tallennetaan järjestelmän työtilaympäristöön. Järjestelmän kokoonpanoon tallennetaan myös liitettyjen anturien sarjanumerot. 
 • Liitettyjen anturien tarkistaminen: Tämän tiedon tarkistaminen auttaa varmistamaan parhaan mahdollisen turvallisuuden testausjärjestelmälle ja käyttäjälle. Jos edellisessä kokeessa käytettiin eri voima-anturia, järjestelmä varoittaa sinua asiasta ja vaatii vaihtamaan voima-anturin. Testausta ei voi aloittaa ennen kuin järjestelmän todellinen kokoonpano vastaa määriteltyä työtilaympäristöä. 
 • Koeasetelman jäljitettävyys: Liitettyjen anturien tiedot tallennetaan joka näytteen kohdalle erikseen ja ne voidaan katsoa koska tahansa.

Toistettava testaustulokset

Jokainen tallennettu työtilaympäristö voidaan liittää tiettyyn testausohjelmaan. Jos eri käyttäjä haluaisi seuraavana päivänä toistaa saman kokeen, hänen täytyy tällöin käyttää täysin samaa tallennettua koeasetelmaa. Tällä varmistetaan, että tietyn standardin kaikki kokeet suoritetaan samoissa olosuhteissa. Samoilla testausolosuhteilla varmistetaan testaustulosten toistettavuus. 

Ylös