Aloittaminen on helppoa!

Selkeä ja looginen työnkulku ohjaa käyttäjää läpi kokeen valmistelun, suorittamisen ja tulosten analysoinnin. testXpert III on työnkulkuun perustuva ohjelmisto, joka pitää perehtymiseen kuluvan ajan minimissä.

Lataukset

Käyttäjähallinta auttaa nopeassa perehtymisessä

Sisäänrakennettu käyttäjähallinta antaa sinulle mahdollisuuden määrittää erilaisia käyttäjärooleja, tai hyödyntää Windowsin käyttäjätilejä LDAP-protokollan avulla. 

 • testXpert III mukautuu käyttäjähallinnan mukaan, ja näyttää vain toiminnot, jotka ovat kyseisen käyttäjäryhmän kannalta oleellisia.
 • Käyttäjät näkevät vain sen, mikä on heidän kannaltaan oleellista. Tämä auttaa ohjaamaan huomion itse tehtävään heti alusta lähtien. 
 • Tarve käyttäjän toimenpiteille voidaan vähentää minimiin. Tämä yksinkertaistaa käyttöä, nopeuttaa perehtymistä ja vähentää syöttövirheitä.

Vasemmanpuoleinen kuva näyttää testaajalle optimoidun näkymän (kokeen ja koneen määrittämiseen liittyvät asetukset piilotettu käyttäjähallinnan avulla); oikeanpuoleinen kuva näyttää ylläpitäjän näkymän, jossa näkyvät kaikki toiminnot.

Benutzerverwaltung
Benutzerverwaltung

Suoraviivaista standardinmukaista testausta

testXpert III tarjoaa yli 600 standardinmukaista testausohjelmaa, minkä ansiosta löydät oikean testausohjelman lähes mille tahansa standardille - ja standardinmukaisuus on taattua. testXpert tarjoaa esivalmisteltuja pääohjelmia (Master Test Program) yksilöllisiin tai standardista poikkeaviin veto-, puristus-, ja taivutuskokeisiin, syklisiin kokeisiin, sekä repeämän kasvu-, adheesio-, ja irtivetokokeisiin.

"Open and search"-valintaikkuna mahdollistaa standardinmukaisen testaamisen aloittamisen vain kahdella klikkauksella. 

 • Halutun testausohjelman löytäminen on helppoa sisäänrakennetun hakutoiminnon ansiosta
 • Halutun löytymistä helpottaa etsiminen esimerkiksi toimialan tai koetyypin mukaan
 • Kaikki koesarjat ja viennit tallennetaan siten, että ne on helppo löytää

Monipuolista testausta

testXpert III:ssa on yli 100 toimintoa, jotka on suunniteltu eri toimialojen tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti erilaisiin standardointikomiteoihin. Tällä varmistamme, että kaikki tuoreimmat muutokset ovat mukana testXpert III -ohjelmistossa.

 • Kaikki parametrit, tulokset ja raportit on esimääritetty standardien mukaisiksi.
 • Kaikki standardinmukaiset testausohjelmat käyttävät toimialan omaa terminologiaa.
 • Käyttöliittymän kaikki elementit, mukaan lukien grafiikat, asettelu, tulostaulukot, toleranssirajojen näyttö ja syöttölaatikot voidaan yksilöidä haluamasi mukaisiksi.
 • Kunkin toimialan oma tekninen terminologia, käytetyt symbolit ja muuttujat on rakennettu sisään testausohjelmistoon.  
 • Kattavia tulos- ja tilastotaulukoita voidaan laajentaa tarpeen mukaan.
 • Tulostaulukot ja tilastotiedot
 • Määritetty ennalta standardien vaatimusten mukaisiksi
 • Yli 600 valmista standardinmukaista testausohjelmaa
88_icon_standard_test programs_FO

Käyttäjä kykenee heti standardinmukaiseen testaukseen — testXpert III hoitaa loput!

Markkinoiden tarkin testausjärjestelmä

Ainutlaatuinen työtilakonsepti mahdollistaa tarkasti toistettavat testausolosuhteet ja tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen käyttäjälle ja testausjärjestelmälle. 

 • Kaikki testausjärjestelmään ja turvallisuuteen liittyvät tärkeät asetukset, kuten poikkipalkin sijainti, testaustyökalujen väliset etäisyydet ja anturien asetukset määritellään ennalta ja tallennetaan työtilaympäristönä.
 • Koeasetelma tarvitsee siis määritellä vain kerran tietylle kokoonpanolle, mikä varmistaa luotettavan ja turvallisen toiminnan.
 • Tallennettu työtilaympäristö tarkistaa liitetyt anturit automaattisesti. Testauksen voi aloittaa vasta, kun parametrit ovat vaatimusten mukaisia
 • Kuhunkin testausohjelmaan liitetään tietty työtilaympäristö.
 • Ennalta määritetyt työtilaympäristöt ladataan uudestaan automaattisesti koeasetelman muuttamisen jälkeen. Tämä mahdollistaa kokeiden suorittamisen identtisillä asetuksilla.
 • Käyttäjän ei tarvitse muuttaa asetuksia, kun työkaluja vaihdetaan. Oikea työtilaympäristö ladataan automaattisesti taustalla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pehmeää lopetusrajaa ei voida vahingossa asettaa väärin. 
 • Tämä varmistaa toistettavat testausolosuhteet ja parhaan mahdollisen turvallisuuden testausjärjestelmälle ja käyttäjälle.

testXpert III tietää aina MITEN, MISSÄ ja MILLÄ testata!

Älykäs asetusvalikko kokeen määrittämiseen

Kaikki testaukseen liittyvät asetukset voidaan hoitaa älykkään asetusvalikon (wizard) avulla.  

 • Älykäs asetusvalikko näyttää käyttäjälle, mitkä kokeen parametrit ovat vielä asettamatta. Tämä tehdään korostamalla visuaalisesti valittavat elementit.      
 • Tietojen oikeellisuus tarkistetaan automaattisesti. Vain oikeaksi todettuja syötteitä voidaan käyttää testaukseen.    
 • Kaikki toisiinsa liittyvät toiminnot on ryhmitelty loogisesti, esimerkiksi kaikki tiedon vientiin liittyvät asetukset löytyvät yhdestä paikasta.
 • Aktivoidun ohjauspaneelin kaikista asetuksista saadaan lisäksi näkyville yhteenveto painamalla "Additional functions"-painiketta. Voit vaihtaa sovellusta tai testausohjelmaa yksinkertaisesti painamalla Home-painiketta.
Image 1

Intuitiivista ja tehokasta testausta

 • testXpert III:n käyttö on suunniteltu täysin intuitiiviseksi. Käyttäjän opastus tapahtuu aloitussivun tapaan laboratorion työprosesseja mukaillen.
 • Selkeät kuvakkeet ja toimenpiteestä toiseen samana pysyvä asettelu tekevät navigoinnista ja työnteon aloittamisesta helppoa ja nopeaa.
 • Toisiinsa liittyvät sisällöt on ryhmitelty yhteen paikkaan ja ne on myös visuaalisesti ilmaistu samalla värillä. Jokaisella näytteellä on oma väritunnuksensa, ja löydät näytteen parametrit ja tunnusluvut helposti visuaalisten korostusten ansiosta. 
 • Selkeä ja looginen työn eteneminen vasemmalta oikealle tekee navigoinnista ja työskentelystä helppoa ja tehokasta. Se myös vähentää tarvittavien klkkausten määrää, ja varmistaa, että et eksy.
 • Edistyneet toiminnot saat näkyviin pikavalikosta, tai klikkaamalla hiireän oikeaa nappia halutun ohjauspaneelin kohdalla. Tällä tavoin saat aina näkyviin kyseisen ohjauspaneelin toiminnot.
 • Interaktiivinen ohjekirja on koska tahansa käytettävissäsi F1-nappia painamalla. Ohjeet ovat yksityiskohtaisia, ja ne mukautetaan automaattisesti ohjelman aktiivisen sisällön mukaan. 
 • Pääikkunan alareunan tilapalkki näyttää käyttäjälle aina, onko kone päällä, paljonko voimaa sillä hetkellä kohdistetaan, mikä on näytteen venymä, ja paljon muuta. Tilapalkkia voidaan mukauttaa, ja se auttaa suojaamaan näytettä, koestuskonetta ja käyttäjää. 

Jäljitettävät testaustulokset, joita ei voi manipuloida

 • Lääketieteellisen alan vaatimukset ohjelmistojen dokumentoinnin ja jäljitettävyyden suhteen kiristyvät koko ajan.
 • testXpert III:n valinnainen jäljitettävyys-lisäosa mahdollistaa kaikkien toimintojen ja muutosten tallentamisen lokiin ennen koetta, sen aikana ja sen jälkeen. Tämä tekee testaustuloksista ja dokumentoinnista jäljitettävää ja estää manipuloinnin.
 • Sisäänrakennettu käyttäjähallinta ja toiminnot kuten sähköinen allekirjoitus ja sähköinen dokumentointi takaavat, että testaustulokset on aina suojattu manipuloinnilta.
 • Yhdessä organisaatiota koskevien menettelytapojen ja määräysten kanssa, ominaisuus täyttää FDA 21 CFR Part 11 vaatimukset.
 • ZwickRoell tarjoaa validoinnin tueksi myös kvalifioinnin palvelupakettia (DQ/IQ/OQ).
 • testXpert III tallentaa kaikki kokeet ja järjestelmään liittyvät toiminnot ja asetukset lokiin, mikä ansiosta kyetään aina vastaamaan kysymykseen

 "Kuka tekee, mitä, milloin, miksi, ja kuka on vastuussa?“ 

Tietojen automatisoitu tuonti ja vienti

testXpert III vähentää syöttövirheitä, lisää testaustoiminnan tehokkuutta, ja keskustelee saumattomasti erilaisten IT-järjestelmien kanssa automatisoitujen tuonti- ja vientitoimintojen avulla.

 • Kaikki testaukseen liittyvä data voidaan viedä nopeasti ja suoraan ERP-järjestelmiin, tietokantoihin tai ulkoisille laitteille.
 • Data voidaan viedä ohjelmaan, jota olet tottunut käyttämään datan analysointiin.
 • Testausraporttien mukauttaminen on tarvittaessa nopeaa — testXpert III vie kaikki tiedot automaattisesti, kun asetukset on kerran määritetty.
 • testXpert III synkronoi ulkoiset anturit ja mittausvahvistimet samanaikaisesti.

Korkeamman tason järjestelmäasetukset

Kaikki järjestelmään liittyvät asetukset on ryhmitelty loogisesti ja ne on eroteltu kokeisiin liittyvistä asetuksista. Järjestelmään liittyvät asetukset löytyvät sivupalkista, ja niiden näyttäminen riippuu käyttäjähallinnan asetuksista. Ylläpitäjä voi muuttaa kaikkia korkeamman tason asetuksia helposti yhdestä paikasta.

 • Monipuolisen käyttäjähallinnan asetukset tehdään täällä.
 • Jäljitettävyysaste asetetaan täällä.
 • Täältä löytyvät myös koko järjestelmää koskevat asetukset, kuten kielen valinta.
 • Useissa eri testausohjelmissa tarvittavat valintaikkunat ja parametrit voidaan asettaa keskitetysti.  
 • "System monitoring"-toiminto mahdollistaa käytettävän testausjärjestelmän tilan seuraamisen.
Ylös