Ekstruusiotestaus-työpaja

Tämä käytännönläheinen työpaja on tarkoitettu sulaindeksilaitteiden käyttäjille, jotka ovat itsenäisesti vastuussa koestuskoneen asettamisesta ja testaamisesta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen sekä laadunvalvonnan työntekijöitä ja esimiehiä, ja saapuvan tavaran tarkastuksia tekeviä.

Workshop Fließprüfung
Schulung Fließprüfung

Koulutuksen tavoitteet

 • Eri polymeerien testaaminen vaatimusten mukaisissa testausolosuhteissa
 • Standardien DIN EN ISO 1133-1 ja 1133-2 perusteet
 • Kestomuovien sulamassavirran (MFR) ja sulatilavuusvirran (MVR) määrittäminen
 • Zwick sulaindeksilaitteiden turvallinen käyttö ja asettaminen
 • Testaustulosten määrittäminen ja ymmärtäminen
 • Ekstruusiotestauksen tehokas suorittaminen käytännössä

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opit seuraavia tietoja ja taitoja:

 • Ekstruusiotestauksen perusteet ja käyttökohteet
 • Ekstruusiotestauksen toimintoperiaate ja kuvaus testausjärjestelmästä
 • Vaikuttavat tekijät ja virheiden välttäminen
 • Erilaisten polymeerien testausvaatimusten ymmärtäminen esimerkiksi lämpötilan ja kosteusherkkyyden suhteen.
 • Materiaalista riippuvien testausolosuhteiden huomioiminen
 • Standardien DIN EN ISO 1133-1 ja 1133-2 perusteet
 • testXpert II -testausohjelmiston asetukset ja valinnat ekstruusiotestausta varten
 • Kestomuovien sulamassavirran (MFR) ja sulatilavuusvirran (MVR) käytännön harjoituksia
 • Tulosten ymmärtäminen ja arvioiminen
 • Tietoa sulaindeksilaitteiden huollosta ja ylläpidosta

Työpajan käytännön harjoitukset suoritetaan Zwick:n sulaindeksilaitteilla erilaisille polymeereille

Koulutuksen kesto ja paikka

Koulutus on yksipäiväinen.

Ekstruusio-testaustyöpajaa järjestetään vain ZwickAcademy:n yhteydessä päämajassamme Ulmissa, Saksassa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hintaan sisältyy opetuksen lisäksi kaikki tarvittavat materiaalit, sekä lounas ja virvokkeet päivittäin. Saat myös todistukseksi osaamisestasi ja saavutetusta pätevyydestä henkilökohtaisen sertifikaatin.

 • 950 euroa
Top