testXpert II Peruskurssin harjoituspäivä

Harjoituspäivä täydentää testXpert II Peruskurssia käytännönläheisellä tiedolla ja harjoituksilla. Harjoituspäivä auttaa vahvistamaan peruskurssilla opittuja asioita, ja antaa sinulle paremman ymmärryksen siitä, miten koestuskonetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Harjoituspäivä järjestetään heti Peruskurssin jälkeen.

Praxistag Grundkurs testXpert II
Schulung Praxistag Grundkurs testXpert II

Koulutuksen tavoitteet

  • Opit tietoa koestuskoneen perustoiminnoista ja ohjauselektroniikasta käytännönläheisesti, tulevaa käyttöä ajatellen
  • Koestuskoneen turvalaitteiden ymmärtäminen
  • Standardinmukaisen testauksen suorittaminen koestuskoneella

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opit seuraavat asiat:

  • Koneen asettaminen ja valmistelu koetta varten
  • Testaustapahtuman luominen standardinmukaisen kokeen pohjalta osallistujien toiveiden mukaisesti
  • Testausympäristön luominen ja tallentaminen
  • Standardinmukaisen testauksen suorittaminen
  • Kyky hyödyntää saatua teoreettista tietoa käytännössä

Koulutuksen kesto ja paikka

Koulutus on yksipäiväinen.

Harjoituspäivää järjestetään vain ZwickAcademy:n yhteydessä päämajassamme Ulmissa, Saksassa, yhdessä peruskurssin kanssa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hintaan sisältyy opetuksen lisäksi lounas ja virvokkeet päivittäin. Saat myös todistukseksi osaamisestasi ja saavutetusta pätevyydestä henkilökohtaisen sertifikaatin.

  • 650 euroa
Top