Servohydrauliset koestuskoneet väsymisrajan määrittämiseen

Servohydrauliset koestuskoneet soveltuvat kaikentyyppiseen materiaalien ja komponenttien sykkivään tai vaihtelevaan kuormittamiseen, jaksottaisia tai satunaisia ohjaussignaaleja käyttäen. Myös kvasistaattinen ja dynaaminen kuormittaminen onnistuvat helposti.  

Zwick:n valikoimassa on erilaisia testauslaitteita komponenttien ja valmiiden tuotteiden väsymisrajan määrittämiseen. Valikoima kattaa kaiken yksittäisistä testaussylintereistä aina moniaksiaalisiin servohydraulisiin koestuskoneisiin. Tuotteita on saatavilla kuormitusvälillä 5 - 2500 kN. Zwick valmistaa myös korkeataajuuspulsaattoreita väsymislujuuden määrittämiseen. Komponentin väsymislujuus voidaan määrittää veto-, puristus- tai vääntökuormituksen avulla.

Väsymislujuuden testaaminen ja Zwick

Zwick tarjoaa yksilöllisiä, modulaarisia järjestelmiä, jotka kattavat kaikki väsymislujuuden määrittämiseen liittyvät testausvaatimukset. Järjestelmä koostuu sylintereistä, hydrauliikkayksiköistä, lohkoventtiileistä, dynaamisista koestuskoneista, sekä muista lisävarusteista. Tehokas testControl II -mittaus- ja ohjauselektroniikka ja Zwick:n testXpert II -testausohjelmisto tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset dynaamiseen testaukseen ja kestävyyden määrittämiseen. Tarjoamme aina myös yksilöllisiä ratkaisuja väsytystestaukseen vakiomallisten tuotteidemme lisäksi.
HA-sarjan servohydraulinen koestuskone

Vuosikymmenien kokemus väsytystestauksesta

Nimi Zwick liitetään usein staattisiin koestuskoneisiin. Zwick on kuitenkin ollut jo vuosia aktiivinen myös väsytystestauksessa ja väsymislujuuden määrittämisessä, ja laajennamme koko ajan servohydraulisten koestuskoneiden tuotevalikoimaamme. Tänä päivänä Zwick:llä on kattava valikoima tuotteita erilaisten materiaalien ja komponenttien testaamiseen. Tieteen ja tuotekehityksen parissa toimivat asiakkaamme luottavat Zwick:n tekniikkaan vakiomuotoisten komponenttien väsytystestauksessa, ja tuotteemme soveltuvat myös suurien ja monimutkaisten komponenttien ja valmiiden tuotteiden testaukseen.

Lataukset

Top